Archive for oktober, 2010

Reis – reprise

zondag, oktober 17th, 2010

schaak-k.jpg
©Xan

Hij zweefde van de aarde
langs sterren en planeten
passeerde ringen zonder waarde
vloog mee op staarten van kometen

Lichtjaren van verbazing
sterrenpoort naar sterrenpoort
brachten hem naar de verwondering
van menig vreemd oord

Zo zag hij ooit twee mannen
vermoeid en oud
tot schaakbord verbannen

Hun iedere zet deed de aarde beven
alsof het de laatste was
van haar leven

============================

Spel

Het ene glas dat zij deelden
deelden zij met smaak
een ware godendrank

Het spel dat zij speelden
voor eeuwig schaak

© Ikke Rijmelarij Sunday, Dec 2nd. 2007

Oktober

maandag, oktober 4th, 2010

Oktober overvalt ons ieder jaar
We kijken naar elkaar, naar een overvolle zomer
En we zijn alweer veranderd
Maar het voelt niet meer vertrouwd
Nu we plotseling beseffen dat wij onszelf niet zijn
In oktober
Oktober is de wreedste maand oktober
Met de dingen die voorbij gaan maar wel ergens blijven hangen
Ze komen steeds weer bij ons terug
Ergens in oktober
Oktober overvalt ons ieder jaar
We blijven bij elkaar na een veel te korte zomer
En we zijn alweer veranderd, niet ten goede of ten kwade
Maar veranderd niettemin
In oktober
Oktober is de wreedste maand oktober
Met de dingen die voorbij gaan maar wel ergens blijven hangen
Ze komen steeds weer bij ons terug
En meestal in oktober
Meestal in oktober.