Archive for the 'Rijmelarij' Category

Grote Broer

woensdag, maart 4th, 2009

drieeenheid-1.jpg
Grote Broer

Ik heb twee zusjes
ik ben hun grote broer
Ik doe alle klusjes
zij doen geen moer.

Ik heb geen tijd voor de kusjes
van het meisje van de groenteboer
Ik moet letten op mijn zusjes
dat is een hele toer.

Toch ben ik wel blij
met mijn twee zusjes
Ook al ben ik dan niet vrij.

Ze zijn net als het getij
of als twee musjes
Zij hebben twee kanten, droevig en blij.

MG
06-04-1983

Petje

woensdag, januari 30th, 2008

man_met_pet-mei.jpg
(c) Xan

Petjes, MG 25 maart 2007

Twee mannen met een petje
ze lijken op elkaar
een beetje buiten adem
verschil ruim 25 jaar

Twee mannen met een petje
ze kletsen maar wat aan
onlosmakelijk verbonden
zonder praten toch verstaan

Na thee met koek en taart
gaan de wegen scheiden
in het zonnetje van maart

Dan nog 1x zwaaien, zo midden op de straat
in de hoop weerom te komen
op de afspraak die nu al staat

Petje, Pappa 6 januari 2008

Een oude man met petje
Doolt eenzaam in de drukke stad
Op zoek naar de herinneringen
Die hij daar ooit had

Een oude man met petje
Z’n hart gebroken van verdriet
Er was nog zoveel te verhalen
Maar de tijd die was er niet

Na thee met koek
Een leegheid een groot gemis
Nog steeds vergeefs op zoek

Hun laatste afspraak is niet hier
De oude man met petje besefte het
Maar aan de andere kant van de rivier

Keten

woensdag, december 19th, 2007
Chained
(c) Xan

Keten

Ooit was hij een ware heer
met duizend legers in het veld
elke slag die won hij weer
zoals het in de sterren was voorspeld

Nooit had hij gedacht
zich in schoonheid te verliezen
maar het koste slechts een nacht
die hem de liefde deed verkiezen.
Haar keten was zo aangebracht

Onaf

dinsdag, december 18th, 2007

Bij het graf van een engel
treurt het licht
met een lange schaduw

Vlucht

zaterdag, december 8th, 2007

Dit feest doet zoveel pijn
dat ik wens dat het snel later wordt

Dit feest zit zo vol met venijn
dat mijn geest zich in het diepe stort

Ik wil hier weg
hier ver vandaan
naar waar boterbloemen bloeien
naar gras en groen
naar water blauw
waar korenaren groeien

Ik wil liggen op de dijk
de schapen horen blaten
terwijl mijn mes een stokje kerft
Met een hond die zo maar blaft
naar de vogels in de verte
en ik luister hoe hun roep versterft

Het feest, er komt een einde aan
een laatste groet, tijd om te gaan
Ik hoef niet meer te blijven

Reis

dinsdag, december 4th, 2007
chess by xan
(c) Xan

Reis

Hij zweefde van de aarde
langs sterren en planeten
passeerde ringen zonder waarde
vloog mee op staarten van kometen

Lichtjaren van verbazing
sterrenpoort naar sterrenpoort
brachten hem naar de verwondering
van menig vreemd oord

Zo zag hij ooit twee mannen
vermoeid en oud
tot schaakbord verbannen

Hun iedere zet deed de aarde beven
alsof het de laatste was
van haar leven

============================

Spel

Het ene glas dat zij deelden
deelden zij met smaak
een ware godendrank

Het spel dat zij speelden
voor eeuwig schaak